Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 12 lutego 2017

Usuwanie grzyba i pleśni ze ścian i drewna (odgrzybianie)

Proces odgrzybiania zaczyna się od wykonania kompletu pomiarów i wizji na miejscu. Profesjonalne urządzenia mierzą wilgotność murów, tynku, drewna, aby.wykluczyć: zalanie przez awarię hydrauliczną, zawilgocenie przez nieszczelny dach i elewację, lub podciąganie kapilarne od fundamentu spowodowane brakiem izolacji pionowej czy poziomej. Następnie ustalamy tzw. temperaturę punktu rosy przegród - by przy danej wilgotności względnej powietrza stwierdzić czy występuję zjawisko przemarzania ścian i mostków termicznych. Dalej badamy anemometrem sprawność wentylacji grawitacyjnej przy zamkniętych i otwartych oknach.

Wizja na miejscu opiera się głównie na wywiadzie z mieszkańcami oraz obserwacji obiektu od strony umiejscowienia i rodzaju zagrzybienia. Pytamy czy w domu jest używany jest nawilżacz powietrza jak intensywnie suszone jest pranie czy w czasie gotowania uchylone jest okno i czy są zamontowane i prawidłowo eksploatowane tzw. nawiewniki okienne.Ważną kwestią jest regularne czyszczenie siateczki przeciw owadom zamontowanej w obudowie wentylacji grawitacyjnej i obsrewacja okien pod kątem zaparowania szyb.

Przystępując do chemicznego usuniecia zagrzybienia z powierzchni budowlanych trzeba stwierdzić jak głęboko grzyb spenetrował ścianę. Jeżeli mamy nacieki plesni na warstwy tynkarskie wtedy konieczne jest usunięcie całości zainfekowanego materiału. Jezel jest to tylko porażenie powierzchowne wtedy wystarczy sama aplikacja środka chemicznego. Samo odgrzybianie odbywa się przez nałożenie preparatu odgrzybiającego oraz specjalnego impregnatu zabezpieczającego pędzlem lub opryskiem. Czasem wymagane jest potraktowanie zapleśniałych miejsc wysoką temperaturą. Przy odgrzybianiu drewna zraszamy je obficie wodą by otwarło pory i zassało środek grzybobójczy.

Dlaczego grzyby pleśniowe są niebezpieczne dla naszego zdrowia?
Dzieje się tak dlatego, że zarodniki podczas wzrostu wytwarzają wiele wtórnych metabolitów w tym mykotoksyny, którę są niezwykle toksyczne dla ludzi mogą powodować poważne schorzenia a także choroby nowotworowe (wątrobi i krwi) - ponadto same zarodniki są mocnymi czynnikami alergizującymi. Kiedy dostaną się do zatok czy płuc, silnie podrażniają błonę śluzową powodując min. grzybiczne zapalenia oraz zakażenia ogólnoustrojowe podobne do sepsy.

Czy warto odgrzybiać samemu - czy też zaprosić firmę odgrzybiającą?
Przy bardzo małych powierzchniach można próbować walczyć z grzybem samodzielnie przy pomocy środków domowych i ogólnodostępnych. Gdy jednak zagrzybienie uporczywie powraca, lub rozrośnie się do dużych rozmiarów warto wezwać na pomoc profesjonalistów. Przewaga firmy polega nie tylko na używaniu bardzo skutecznych środków chemicznych, ale też na ustaleniu przyczyny grzybienia, co beż koniecznej wiedzy i sprzętu jest niemożliwe dla laika. Trzeba też uważać na środki chemiczne zawierające chlor - są one stosunkowo słabymi odgrzybiaczami jednak toksyczne opary, które produkują są często bardziej niebezpieczne dla ludzi niż sam grzy na ścianie.

Jak zabezpieczyć się przed ponownym rozwojem grzyba w domu?
Najlepszą prewencją przeciwko grzybom i pleśniom jest sprawnie dziłająca wentylacja grawitacyjna wsparta nawiewnikami okiennymi. Dalej budynek powinien być docieplony i pozbawiony mostków termicznych. Kluczem do sukcesu są też szczelny dach i dobra hydroizolacja balkonów i terasów. Nie osiągniemy sukcesu w walce z zagrzybieniem, gdy mamy nieszczelne izolacje fundamentowe. Innym problemem jest prawidłowa eksploatacja obiektu - używanie nawilżaczy powietrza, nadmierne gotowanie czy zbyt długie kompiele pod prysznicem mogą skutecznie utrudniają kontroli mykologicznej w domu.

Jezeli w twoim otoczeniu jest zagrzybienie - zadzwoń tel. 504 928 205
lub kliknij >>> tu