Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 8 stycznia 2017

Iniekcja - innowacyjna metoda osuszania i odgrzybiania murów i fundamentu

naprawa muru iniekcja
Bardzo częstym problemem współtowarzyszącym zagrzybieniu jest zawilgocenie ścian. Ma to różnorakie przyczyny jednak najczęściej mamy do czynienia z brakami izolacji fundamentowych: przepony poziomej i / lub pionowej. Wtedy wilgoć wnika kapilarnie do wnętrza muru, powoduje jego zasolenie, korozję pęczniejącą tynków i warstw malarskich oraz rozwój grzybów pleśniowych.Problem ten dotyczy w przeważającej mierze starych budynków gdzie izolacje zużyły się - bądź materiał użyty do uszczelniania był niskiej jakości. Niestety może się też zdarzyć, że w nowo-budowanym obiekcie w skutek niedbałości wykonawcy nastąpi uszkodzenie izolacji. Rozwiązaniem większości tych problemów jest naprawa hydroizolacji budynku- najczęściej metodą odkopywania i uszczelniania bitumicznego/mineralnego (izolacja pionowa) oraz iniekcji uszczelniacza do wnętrza muru (izolacja pozioma).

Iniekcja grawitacyjna to przede wszystkim iniekcje kremem preparatami na bazie silanów i siloksanów oraz żywic silikonowych. Jest to bardzo mało inwazyjna metoda (także dla stali zbrojeniowej), której wygodą jest prosty sposób aplikacji specjalnego kremu do wnętrza muru poprzez nawierty poziome i odczekanie ok. 1-3 miesięcy aż mur dokładnie wchłonie uszczelniacz. Można ją stosować w murach do wilgotności 95% ze średnim zasoleniem w materiałach takich jak kamień, bloczek betonowy, cegła do szerokości ok 50-60 cm.
Innym rodzajem iniekcji grawitacyjnej jest polska metoda tzw iniekcji krystalicznej polegającej na wlewie w otwory krystalizatora z zaczynem cementowym.

Iniekcja ciśnieniowa czyli wprowadzenie iniektu do wnętrza murów przez specjalne pakery iniekcyjne maszyną pompującą pod ciśnieniem. Wyróżniamy iniekcje niskociśnieniowe, średniociśnieniowe oraz wysokociśnieniowe. Metoda ta sprawdza się doskonale w murach bardzo mokrych i grubych.  Świetnie penetruje strukturę ściany, wykorzystuje ją się też do wypełniania rys i pęknięć. W przypadku murów o grubości powyżej 100 cm wykonujemy iniekcję obustronnie. Innym zagadnieniem jest wtórne zawilgocenie murów i tym samym zasolenie, gdyż średnio złużywamy ok. 15 litrów środka na metr kwadratowy przekroju ściany.

Odgrzybianie przy okazji odtworzenia izolacji fundamentowych zawsze zaczynamy od skucia tynku następnie po wykonaniu iniekcji i wstępnym przesuszeniu muru opryskujemy obficie dwa razy środkiem grzybobójczym w odstępie kilku godzin. Gdy mur zaatakowany został grzybem domowym można wykonać iniekcję preparatu grzybobójczego do wnętrza ścian.

Odsalanie murów wykonujemy preparatami tzw. antysiarczanami dwu etapowo w odstępie ok 24 godzin. Związki te wiążą szkodliwe sole siarczanowe i chlorki, które mogły by zakłucić wiązanie dalszych warstw hydroizolacyjnych i tynkarskich.

Przed przystąpieniem do prac odtwarzania i naprawy izolacji fundamentowych należy bezwzględnie wykonać ekspertyzę budowlaną, która wykaże stan faktyczny i określi technologię wykonania robót, gdyż niezmierne znaczenie ma tu nie tylko źródło dostawania się wody / wilgoci do murów ale także jego stopień oraz zasolenie murów i materiał z jakiego są wykonane.

Jeżeli masz problem z wilgocią i grzybem w swoim domu skontaktuj się z naszą firmą 
tel 504 928 205
Naprawiamy i odtwarzamy izolację poziomą po więcej kliknij tu

iniekcja kremu w mur