Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Grzyb na ścianie - choroba w domu (czarna pleśń szkodliwość)

Grzyby i pleśnie czym są i dlaczego nas zatruwają?

Grzyby pleśniowe są stałym składnikiem biologicznego zanieczyszczenia otaczającego nas powietrza. Ich rozwój na powłokach malarskich i tynkarskich rozpoczyna się zazwyczaj dopiero w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (pozyżej 50%), szczególnie przy zaistnieniu dużej wilgotności podłoża (zacieki dachowe, sufitowe itp.).

stachybotrys
Grzyby te wywołują rozkład substancji organicznych w farbach, klejach i innych materiałach zawartych w
zaprawach, powłokach malarskich i tynkarskich. Powoduje to z kolei różnego typu przebarwienia: czerwone, ciemnobrązowe, czarne, brunatne, fioletowe, niebieskoszare, zielone i oliwkowe oraz żółtopomarańczowe, różne plamistości, łuszczenie się, odpryskiwanie lub odstawanie większych płaszczyzn i niekiedy ich kruszenie. Obniża to estetykę pomieszczeń.

Coraz większą uwagę zwraca się także na wysoki stopień szkodliwości zdrowotnej takich grzybów – określane są one jako tzw. alergeny przestrzeni zamkniętych. Do alergenów grzybów, które do naszego ustroju dostają się poprzez drogi oddechowe, zaliczamy liczne gatunki z następujących rodzajów pleśni: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Candida, Cladosporium, Curvularia, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Neurospora, Penicillium, Pullularia, Rhizopus, Stachybotrys, Trichoderma, Trichophyton, Phoma. Mogą także wystąpić w tym charakterze grzyby domowe, np. stroczek domowy (Serpula lacrymans). Z wymienionych grzybów najniebezpieczniejszą jednak polską pleśnią jest czarna pleśń toksyczna (Stachybotrys chartarum), inaczej nazywana czarną pleśnią trującą, która tworzy kolonie czarne, rozpierzchłe, aksamitne. Grzybnia wegetatywna tego gatunku pleśni jest częściowo powierzchniowa, częściowo zagłębiona w podłożu, tworząc na nim charakterystyczne czarne kolonie. Grzyb ten jest liczny na ścianach w osadach kurzu, pyłu i zabrudzeń w zawilgoconych i zagrzybionych budynkach, najczęściej na gipsie, drewnie, papierze, materiałach izolacyjnych, płytach i tworzywach drewnopochodnych, wykładzinach podłogowych typu lenteks, na powłokach tynkarskich i malarskich.

Czarna pleśń toksyczna może powodować alergiczne reakcje na pleśnie, tzw. chorobę farmerską i
księgarską, oraz mikotoksykozy – zatrucia skażoną żywnością lub paszą. Na przykład stachybotryotoksyna, rozwijająca się w źle suszonym sianie, jest bardzo groźną trucizną dla koni, powoduje pierwotną, idiopatyczną samoistną płucną hemosyderozę u ludzi i zwierząt oraz infekcje systemiczne organizmu. Bywa jednym ze sprawców syndromu chorych budynków (sick building syndrome – SBS) – objawów chorobotwórczych występujących u ludzi przebywających w niezdrowych, zapleśniałych pomieszczeniach.
Popularne w budownictwie płyty gipsowo-kartonowe, niewłaściwie wbudowane w zawilgocone przegrody budowlane ścian i sklepień celem „chowania” pod nimi występującej w murach wilgoci, mogą być w tych warunkach bardzo podatne na zapleśnienie.

Wobec braku jakichkolwiek danych na temat mikrobiologicznej odporności tego materiału podjęto skrócone badania, polegające na obserwacji, czy na badanym materiale rozwijają się grzyby, a więc czy materiał ten służy grzybom za źródło pożywienia. Próbki leżące na podłożu agarowym były spryskane zawiesinami zarodników grzybów testowych, w tym: Aspergillus niger, Chaetomium globosum, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum i Trichoderma viride, przygotowanymi w roztworze soli mineralnych. Badania przewidziane na okres 28 dni zostały przerwane już po 14 dniach wobec całkowitego pokrycia próbek płyt gipsowo-kartonowych przez grzyby testowe – ich wzrost na powierzchni był widoczny gołym okiem. W świetle tych oznaczeń mikrobiologicznych można stwierdzić, że wszystkie płyty gipsowo-kartonowe (białe lub zielone) są podatne na wzrost grzybów mikroskopowych w pewnych warunkach ich ekspozycji. Wystarczy wówczas lekkie zawilgocenie powierzchni płyt albo skroplenie się na nich pary wodnej zawartej w powietrzu, aby doszło do ich zapleśnienia. Barwy plam pojawiających się na powierzchniach tynkarskich i malarskich w przybliżeniu
aspergillus
określają gatunki grzybów pleśniowych:

• brunatne: Cladosporium herbarium, grzyby z rodzaju Flormodendrum;
• ciemnobrązowe i czarne: pleśniak (Mucor mucedo), Rhizopus nigricans, kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus), kropidlak czarny (Aspergillus niger), Aspergillus terreus, Alternaria alternata, Diplodia sp., grzyby z rodzaju Stemphylium, Curvularia luneta, czarna toksyczna pleśń (Stachybotrys chartarum);
• czerwone: kropidlak czerwony (Aspergillus ruber), kropidlak pomarańczowy (Aspergillus ochraceus), kropidlak różowy (Aspergillus roseus), kropidlak różnobarwny (Aspergillus versicolor), Dactylium fusarioides;
• fioletowe: Fusarium flocciferum, Phoma violacea; Pojedyncza kolonia czarnej pleśni trującej na wilgotnej powłoce malarskiej
• oliwkowe i zielone: pędzlak zielony (Penicillium glaucum), kropidlak różnobarwny (Aspergillus versicolor), pleśniak zielony (Mucor viride), Penicillium janthinelium;
• szaroniebieskie: czuprynka kulista (Chaetomium globosum);
• żółtopomarańczowe: kropidlak pomarańczowy (Aspergillus ochraceus), kropidlaknzielony (Aspergillus glaucus), kropidlak żółty (Aspergillus flavus), Penicillium funiculosum.

Na drewnie mogą występować pleśnie tworzące inne przebarwienia, na przykład:
• brunatne: Thielavipsis sp.;
• czerwone drewna liściastego: Fusarium;
• czerwone drewna iglastego: Penicillium;
• fioletowe sosny: Zythia resinae;
• szaroniebieskie sosny: Chaetomium globosum;
• zielone: włosówka zielona (Trichoderma viride);
• złociste drewna dębu: Paecilomyces variotii, Cytospora sp.;
• żółte drewna iglastego: Verticillium glaucum

Dziś walka z pleśniami jest stosunkowo łatwa ze względu na dostępność dobrych
środków biobójczych – pleśniobójczych. Należy jednak pamiętać, że przed przystąpieniem do zwalczania grzybów trzeba zawsze wyeliminować źródło nadmiernego zawilgocenia podłoża

zamów odgrzybianie swojego domu już dziś tel 504 928 205