Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 7 lutego 2016

Mostki termiczne przyczyną grzyba i pleśni w budynkach

Jedną z najczęstszych przyczyn zagrzybienia w budynkach w sezonie grzewczym są problemy z termoizolacją ścian, dachów i fundamentów. Tworzą się wtedy tzw. mostki termiczne czyli miejsca punktowe lub liniowe o większym współczynniku przewodzenia ciepła. Powoduje to miejscowe lub całkowite nadmierne wyziębienie konstrukcji budynku przez to zachodzi intensywny proces kumulacji wilgoci w murze oraz kondensacji wilgoci na powierzchni ścian od wewnątrz. Dodatkowym problemem są wymierne straty ciepła podnoszące rachunek za ogrzewanie. Powstawanie mostków wiążę się ze złym wykonaniem prac budowlanych (zwłaszcza okładzin termoizolacyjnych) lub wadami na etapie projektowania budynku.

obraz mostka z kamery termowizyjnej
Temat mostków cieplnych dotyczy w przeważającej mierze narożników ścian oraz powierzchni wokół okien. Najczęściej dowiadujemy się o problemie, gdy współistnieje z zagrzybieniem. Aby wykryć wadę konstrukcyjną w postaci mostka termicznego należy wykonać pomiary w sezonie zimowym kamerą termowizyjną lub dokładniejszym pirometrem laserowym. 

Usuwanie mostków termicznych najlepiej zacząć od poprawy lub wykonania termoizolacji budynku. Potrzeba docieplić poddasza wełną mineralną, odkopać i docieplić fundamenty domu, naroża wypełnić specjalną pianką od zewnątrz. Jeżeli niemożliwe jest działanie przyczynowe pozostają systemy docieplenia od środka np masy docieplające oparte na technologii aerożelu lub specjalne płyty termoizolacyjne oddychające,montowane wewnątrz budynków. Są to technologie bardzo skuteczne niestety ich wadą jest bardzo wysoka cena.

mostek termiczny wokół okna
Jeżeli mostki termiczne są niewielkie warto skorzystać z domowych sposobów w walce z nimi. I tak musimy pamiętać, aby nie stawiać mebli na ścianach frontowych, bo odcina to te miejsca od cyrkulacji ciepłego powietrza i potęguje wychładzanie w konsekwencji rozwój pleśni. Trzeba unikać zastawiania okien szczelnie zasłonami. Można zamontować nawiewnik okienny poprawiający obieg ciepła w domu oraz mocniej grzać i nie wyłączać ogrzewania np. gdy idziemy do pracy, czy gdzieś wyjeżdżamy.

Przydatne linki:

Dystrybutor termoaktywnej masy szpachlowej z Aerożelem >>> http://aerotherm.eu

Pomiary kamerą termowizyjną >>> http://www.kameratermowizyjna.waw.pl