Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 22 września 2013

Nieprawidłowa wentylacja przyczyną grzyba i pleśni w budynku

Jakość powietrza w mieszkaniu może ulec znacznemu pogorszeniu przez zastosowanie w nich niewłaściwych pod względem sanitarnym, materiałów budowlanych lub/i wykończeniowych. Najbardziej znaczące dla zanieczyszczenia powietrza są: lakiery, emalie, kleje, tworzywa sztuczne i materiały izolacyjne. Powietrze pomieszczeń mieszkalnych zawiera także zanieczyszczenia mikrobiologiczne występujące w postaci bio-aerozolu, czyli zawieszonych w powietrzu cząstek biologicznych. Znajdują się w nim różnorodne, pochodzące z wielu źródeł mikroorganizmy i cząsteczki substancji organicznej.

Głównym źródłem składników bio-aerozolu są ludzie i zwierzęta zamieszkujące mieszkanie. Występujące w dużym stężeniu zanieczyszczenia wytwarzane prze grzyby i pleśnie pochodzą przede wszystkim od organizmów rosnących w mieszkaniu.

W sytuacji, gdy dom znajduje się w pobliżu źródeł aerozolu zawierającego bakterie i grzyby (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów organicznych, hodowle grzybów itp.)mogą one pochodzić w większości z zewnątrz. Raporty badawcze wykazują dużą wrażliwość na obecność mikroorganizmów. Najczęściej występujące objawy to:
 • zapalenie błony śluzowej nosa z objawami kataru siennego, 
 • astma,
 • podwyższona temperatura, dreszcze, bóle mięśniowe,
 • alergiczne stany zapalne pęcherzyków płucnych,
 • stany zapalne skóry.
Niedostateczne wietrzenie i utrudniona wentylacja pomieszczeń w niektórych mieszkaniach jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi stężenia składników bioaerozolu powstających wewnątrz mieszkania. Wzrasta również zawilgocenie pomieszczenia wskutek zbyt wolnego usuwania wody (pary wodnej). Woda jest produktem przemiany materii ludzi i zwierząt, oraz spalania substancji organicznej (np. gazu ziemnego). Para wodna powstaje również w trakcie czynności związanych z przygotowywaniem posiłków i utrzymywaniem higieny osobistej. Jej ilość powstająca w gospodarstwie domowym jest wręcz niewyobrażalna . Obliczono, że 4 osobowa rodzina w gospodarstwie domowym emituje do powietrza w mieszkaniu ok. 14 -15 litrów wody dziennie. W skali roku daje to ponad 5 ton!!! Źródła wydzielania pary wodnej w pomieszczeniu :
 • Rośliny doniczkowe
  7- 15 g na godzinę
 • Średniej wielkości drzewo
  10– 20 g na godzinę
 • Schnąca bielizna odwirowana
  50– 200 g na godzinę
 • Kąpiel w wannie
  ok.1100 g na kąpiel
 • Kąpiel pod natryskiem
  ok.1700 g na kąpiel
 • Dania szybkie
  400– 500 g na godzinę gotowania
 • Dania obiadowe
  45– 900 g na godzinę gotowania
 • Pieczeń
  ok.600 g na godzinę duszenia
 • Zmywarka do naczyń
  ok.200 g na jeden cykl zmywania
 • Pralka
  200–350 g na jeden cykl

  Ludzie:
 • W czasie snu
  - 40– 50 g na godzinę
 • Prace domowe -
  ok. 90 g na godzinę
 • Prace uciążliwe –
  ok. 175 g na godzinę

Paradoksalnie, efektem postępu technologicznego jest budowanie zbyt szczelnych domów – gdzie bez względu na zastosowaną technologię budowania, zamiast domu marzeń budujemy termos. Jest w nim ciepło, ale na pewno nie zdrowo gdyż po prostu brakuje w nim powietrza. Dla człowieka brak świeżego powietrza oraz wysoka koncentracja zanieczyszczeń przekraczająca wartości dopuszczalne, oznacza złe samopoczucie, zmęczenie, stan podenerwowania, spadek wydajności, niespokojny sen. Wysoka wilgotność powstająca przy myciu, kąpieli, praniu, gotowaniu (gospodarstwo domowe 4-osobowej rodziny oddaje do powietrza w mieszkaniu w ciągu doby przeciętnie 15 litrów wody) to mokre ściany, pleśń, zagrzybienie, zagrożenie dla substancji mieszkaniowej. Wystarczy to przemnożyć razy ilość dni w oku by otrzymać ponad 5 ton wody. Zdrowe, świeże powietrze jest dla dobrego samopoczucia ludzi tak samo ważne jak ciepło. Ludzie i budynki wymagają ciągłej wymiany zużytego powietrza na świeże.

Syndrom niezdrowego budynku SBS (sick building syndrome)

Prowadzone na zachodzie badania nad Syndromem Niezdrowego Budynku potwierdziły, że główną przyczyną niedomagań ludzi zamieszkujących takie budynki jest zła jakość znajdującego się w nich powietrza. 

Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia budynki, w których ponad 30% użytkowników jest niezadowolona z warunków klimatu wewnętrznego, klasyfikuje się właśnie jako „budynki chore”. Wielu zamieszkujących je lokatorów odczuwa różne dolegliwości (senność, zmęczenie, nudności, zawroty głowy, drażliwość, zaburzenia pamięci, ociężałość, szybkie i łatwe męczenie się, długotrwałe bóle i częste przeziębienia, podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa, krtani, gardła, zaczerwienienie skóry, objawy zbliżone do astmy: ucisk w klatce piersiowej, duszności). Na wystąpienie dolegliwości wpływa wiele czynników, ale przede wszystkim zła jakość powietrza spowodowana niewystarczającą wentylacją.

Wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna ( multiple chemical sensitivity) jest to zespół objawów wywołany ekspozycją na powszechnie występujące zanieczyszczenia środowiska, przy niskich poziomach narażenia, nie powodujących niekorzystnych skutków zdrowotnych w populacji generalnej. Objawy dotyczą wielu narządów i układów, mogą wystąpić w różnych, nie związanych ze sobą środowiskach. Symptomy to między innymi: nadmierna podatność na zmęczenie, bóle i zawroty głowy, dezorientację, depresję, drażliwość, zaburzenia pamięci świeżej, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji ruchowej, nadwrażliwość na przykre zapachy, zaburzenia widzenia ( mroczki, okresowe zaczerwienienie pola widzenia),osłabienie mięśni i stawów, bóle i skurcze mięśni, objawy astmy lub inne zaburzenia ze strony układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Przyczyny problemu:
 • budowanie obiektów z niewłaściwie zaprojektowaną wentylacją,
 • modernizacja budynków mieszkalnych pod kątem zwiększenia izolacji termicznej, znacznie zmniejszająca skuteczność istniejącego systemu wentylacji ( najczęściej grawitacyjnej),
 • wymiana stolarki otworowej na szczelniejszą bez troski o skutki zamknięcia jedynej drogi dla świeżego powietrza.

Nieszczelności w starej stolarce okiennej są jedynym źródłem świeżego powietrza w ok.
95% budynków mieszkalnych w Polsce. Jednak wraz z wymianą okien nieszczelności, a więc i źródło dopływu świeżego powietrza są eliminowane .

Wiele polskich rodzin zastanawia się, dlaczego pomimo tak wielkiej troski, z jaką przystąpili do budowy lub remontu domów, pomimo tak starannego doboru nowoczesnych materiałów budowlanych i dbałości wykonawców o ich należyte wykorzystanie, w ich domach bądź mieszkaniach brakuje powietrza. Ponadto pojawiają się wilgotne i zagrzybione ściany, zaparowane okna, mokre ręczniki w łazienkach, odpadające tapety, pleśń, zaduch i nieprzyjemny zapach. Domownicy skarżą się na złe samopoczucie, nadwrażliwość alergiczną i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu w otaczającym powietrzu. 


Podsumowując, klimat pomieszczeń w których spędzamy znaczną część dnia, ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Często projektanci i użytkownicy nie zdają sobie sprawy jak bardzo zła wentylacja może obniżyć poziom życia i stać się nieoczekiwanym źródłem różnego rodzaju schorzeń.
Skutki braku wentylacji pomieszczeń to:
 • brak świeżego powietrza w pomieszczeniu powoduje zagrożenie dla naszego zdrowia i życia,
 • kondensacja pary wodnej w ścianach zmniejsza ich izolację termiczną oraz powoduje powstawanie grzybów i pleśni.
 • brak właściwej cyrkulacji powietrza wpływa na szybkie zużycie technologiczne elementów konstrukcyjnych budynków (materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych).
Wentylacja ma również znaczny wpływ na koszty eksploatacji pomieszczeń, takie jak ogrzewanie bądź klimatyzacja oraz koszty prac remontowych, które są o wiele częstsze w przypadku braku wentylacji pomieszczeń. Jak więc ustrzec się przed skutkami braku wentylacji budynków? Istnieje kilka metod:
 • przy projektowaniu obiektu zwrócić szczególną uwagę na dobór skutecznej instalacji wentylacyjnej – optymalnie nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
 • modernizując budynek „termicznie” równocześnie modernizować istniejący system wentylacji, uwzględniając rozwiązania najbardziej efektywne jakim jest wentylacja z odzyskiem ciepła.