Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 8 września 2013

Grzyby pleśniowe do rozwoju potrzebują wilgoci

Grzyby pleśniowe są naturalną częścią środowiska ożywionego. Ich zarodniki można znaleźć prawie wszędzie, a więc także w naszych domach i mieszkaniach. W normalnych warunkach są one nieszkodliwe. Jednak jeżeli stężenie grzybów pleśniowych przekroczy pewien określony poziom, mieszkańcy mogą odczuwać problemy zdrowotne. Grzyby i pleśnie potrzebują do rozwoju dużej wilgotności.
Przyczyny podwyższonej wilgotności wewnątrz budynków mogą być następujące:

Bezpośrednie wprowadzenie wilgoci przez:

  • uszkodzone dachy (szczególnie dachy płaskie), rynny dachowe i rury spustowe;
  • pęknięcia w murach;
  • niedostateczne wyschnięcie po robotach budowlanych;
  • napływ wody wskutek awarii hydraulicznych i katastrof atmosferycznych
Niedostateczne odprowadzanie zwiększonej wilgotności powietrza w pomieszczeniach na skutek:
  • niewłaściwego ogrzewania i wentylowania, szczególnie w budynkach powietrzno-szczelnych
  • kondensacja wody z powietrza - tworzenie się wody kondensacyjnej w obrębie zimnych ścian, które wskutek niedostatecznej termoizolacji stanowią problem w niejednym domu.
  • błędy konstrukcyjne powodują występowanie tzw. mostków termicznych czyli miejsc gdzie ciepło wychodzi na zewnątrz
Zestawienie to pokazuje, że obok wad budowlanych i fizyczno-budowlanych, także i mieszkańcy przyczyniają się do zwiększenia wilgoci w budynkach. Niewłaściwe wietrzenie w połączeniu z czynnościami przy których powstaje dużo wilgoci (gotowanie, suszenie bielizny, prysznic, utrzymywanie dużych akwariów); może zwiększać wilgotność w budynku ponad normę. Staje się to problemem przede-wszystkim wtedy, kiedy z powodu oszczędności energii budynki zostały dużym nakładem uszczelnione.

Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych, wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 65-70% w pomieszczeniu i 80% wzdłuż powierzchni ścian.

Zwiększona szczelność okien plastikowych powoduje redukowanie naturalnej wymiany powietrza z otoczeniem. Powstającą w budynku wilgoć trzeba wtedy wyprowadzić poprzez intensywne wietrzenie.
 W związku z tym trzeba stwierdzić, że dobry system wentylacji grawitacyjnej typu czerpak powietrza wraz z kanałem odprowadzającym są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mieszkania.