Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

poniedziałek, 22 października 2012

Badania oceny jakości powietrza wewnętrznego (IAQ)

Badania oceny jakości powietrza wewnętrznego (IAQ)

 W czasie badań nad komfortem cieplnym, zespół prof. Fangera doszedł do wniosku, że samo utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu nie gwarantuje osiągnięcia poczucia komfortu użytkownika. Równie ważnym czynnikiem jest jakość powietrza w pomieszczeniu. Zapoczątkowana w ten sposób przez prof. Fangera nowa gałąź inżynierii Jakość Powietrza Wewnętrznego (IAQ – ang. Indoor Air Quality) rozwija się obecnie bardzo intensywnie i stała się nauką interdyscyplinarną.


Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. gotowanie, palenie tytoniu czy też nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej). Prof. Fanger założył, że jeżeli związki chemiczne występujące w powietrzu wewnątrz budynków są poniżej dopuszczalnych poziomów, to ich rodzaj nie ma znaczenia przy określeniu komfortu użytkownika. Zanieczyszczeń jest zbyt dużo, aby rozpatrywać każdy z nich oddzielnie. Drugim założeniem było, że emisje "zapachowe" od różnych substancji zawsze się dodają. Do określenia poczucia komfortu posłużono się sprawdzonym już wskaźnikiem PPD – procent ludzi niezadowolonych. 


 Kliknij po więcej !