Derty Serwis to specjalistyczna firma świadcząca usługi odgrzybiania likwidacji wilgoci i osuszania

niedziela, 12 lutego 2017

Usuwanie grzyba i pleśni ze ścian i drewna (odgrzybianie)

Proces odgrzybiania zaczyna się od wykonania kompletu pomiarów i wizji na miejscu. Profesjonalne urządzenia mierzą wilgotność murów, tynku, drewna, aby.wykluczyć: zalanie przez awarię hydrauliczną, zawilgocenie przez nieszczelny dach i elewację, lub podciąganie kapilarne od fundamentu spowodowane brakiem izolacji pionowej czy poziomej. Następnie ustalamy tzw. temperaturę punktu rosy przegród - by przy danej wilgotności względnej powietrza stwierdzić czy występuję zjawisko przemarzania ścian i mostków termicznych. Dalej badamy anemometrem sprawność wentylacji grawitacyjnej przy zamkniętych i otwartych oknach.

Wizja na miejscu opiera się głównie na wywiadzie z mieszkańcami oraz obserwacji obiektu od strony umiejscowienia i rodzaju zagrzybienia. Pytamy czy w domu jest używany jest nawilżacz powietrza jak intensywnie suszone jest pranie czy w czasie gotowania uchylone jest okno i czy są zamontowane i prawidłowo eksploatowane tzw. nawiewniki okienne.Ważną kwestią jest regularne czyszczenie siateczki przeciw owadom zamontowanej w obudowie wentylacji grawitacyjnej i obsrewacja okien pod kątem zaparowania szyb.

Przystępując do chemicznego usuniecia zagrzybienia z powierzchni budowlanych trzeba stwierdzić jak głęboko grzyb spenetrował ścianę. Jeżeli mamy nacieki plesni na warstwy tynkarskie wtedy konieczne jest usunięcie całości zainfekowanego materiału. Jezel jest to tylko porażenie powierzchowne wtedy wystarczy sama aplikacja środka chemicznego. Samo odgrzybianie odbywa się przez nałożenie preparatu odgrzybiającego oraz specjalnego impregnatu zabezpieczającego pędzlem lub opryskiem. Czasem wymagane jest potraktowanie zapleśniałych miejsc wysoką temperaturą. Przy odgrzybianiu drewna zraszamy je obficie wodą by otwarło pory i zassało środek grzybobójczy.

Dlaczego grzyby pleśniowe są niebezpieczne dla naszego zdrowia?
Dzieje się tak dlatego, że zarodniki podczas wzrostu wytwarzają wiele wtórnych metabolitów w tym mykotoksyny, którę są niezwykle toksyczne dla ludzi mogą powodować poważne schorzenia a także choroby nowotworowe (wątrobi i krwi) - ponadto same zarodniki są mocnymi czynnikami alergizującymi. Kiedy dostaną się do zatok czy płuc, silnie podrażniają błonę śluzową powodując min. grzybiczne zapalenia oraz zakażenia ogólnoustrojowe podobne do sepsy.

Czy warto odgrzybiać samemu - czy też zaprosić firmę odgrzybiającą?
Przy bardzo małych powierzchniach można próbować walczyć z grzybem samodzielnie przy pomocy środków domowych i ogólnodostępnych. Gdy jednak zagrzybienie uporczywie powraca, lub rozrośnie się do dużych rozmiarów warto wezwać na pomoc profesjonalistów. Przewaga firmy polega nie tylko na używaniu bardzo skutecznych środków chemicznych, ale też na ustaleniu przyczyny grzybienia, co beż koniecznej wiedzy i sprzętu jest niemożliwe dla laika. Trzeba też uważać na środki chemiczne zawierające chlor - są one stosunkowo słabymi odgrzybiaczami jednak toksyczne opary, które produkują są często bardziej niebezpieczne dla ludzi niż sam grzy na ścianie.

Jak zabezpieczyć się przed ponownym rozwojem grzyba w domu?
Najlepszą prewencją przeciwko grzybom i pleśniom jest sprawnie dziłająca wentylacja grawitacyjna wsparta nawiewnikami okiennymi. Dalej budynek powinien być docieplony i pozbawiony mostków termicznych. Kluczem do sukcesu są też szczelny dach i dobra hydroizolacja balkonów i terasów. Nie osiągniemy sukcesu w walce z zagrzybieniem, gdy mamy nieszczelne izolacje fundamentowe. Innym problemem jest prawidłowa eksploatacja obiektu - używanie nawilżaczy powietrza, nadmierne gotowanie czy zbyt długie kompiele pod prysznicem mogą skutecznie utrudniają kontroli mykologicznej w domu.

Jezeli w twoim otoczeniu jest zagrzybienie - zadzwoń tel. 504 928 205
lub kliknij >>> tu

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Grzyb na ścianie - choroba w domu (czarna pleśń szkodliwość)

Grzyby i pleśnie czym są i dlaczego nas zatruwają?

Grzyby pleśniowe są stałym składnikiem biologicznego zanieczyszczenia otaczającego nas powietrza. Ich rozwój na powłokach malarskich i tynkarskich rozpoczyna się zazwyczaj dopiero w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (pozyżej 50%), szczególnie przy zaistnieniu dużej wilgotności podłoża (zacieki dachowe, sufitowe itp.).

stachybotrys
Grzyby te wywołują rozkład substancji organicznych w farbach, klejach i innych materiałach zawartych w
zaprawach, powłokach malarskich i tynkarskich. Powoduje to z kolei różnego typu przebarwienia: czerwone, ciemnobrązowe, czarne, brunatne, fioletowe, niebieskoszare, zielone i oliwkowe oraz żółtopomarańczowe, różne plamistości, łuszczenie się, odpryskiwanie lub odstawanie większych płaszczyzn i niekiedy ich kruszenie. Obniża to estetykę pomieszczeń.

Coraz większą uwagę zwraca się także na wysoki stopień szkodliwości zdrowotnej takich grzybów – określane są one jako tzw. alergeny przestrzeni zamkniętych. Do alergenów grzybów, które do naszego ustroju dostają się poprzez drogi oddechowe, zaliczamy liczne gatunki z następujących rodzajów pleśni: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Candida, Cladosporium, Curvularia, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Neurospora, Penicillium, Pullularia, Rhizopus, Stachybotrys, Trichoderma, Trichophyton, Phoma. Mogą także wystąpić w tym charakterze grzyby domowe, np. stroczek domowy (Serpula lacrymans). Z wymienionych grzybów najniebezpieczniejszą jednak polską pleśnią jest czarna pleśń toksyczna (Stachybotrys chartarum), inaczej nazywana czarną pleśnią trującą, która tworzy kolonie czarne, rozpierzchłe, aksamitne. Grzybnia wegetatywna tego gatunku pleśni jest częściowo powierzchniowa, częściowo zagłębiona w podłożu, tworząc na nim charakterystyczne czarne kolonie. Grzyb ten jest liczny na ścianach w osadach kurzu, pyłu i zabrudzeń w zawilgoconych i zagrzybionych budynkach, najczęściej na gipsie, drewnie, papierze, materiałach izolacyjnych, płytach i tworzywach drewnopochodnych, wykładzinach podłogowych typu lenteks, na powłokach tynkarskich i malarskich.

Czarna pleśń toksyczna może powodować alergiczne reakcje na pleśnie, tzw. chorobę farmerską i
księgarską, oraz mikotoksykozy – zatrucia skażoną żywnością lub paszą. Na przykład stachybotryotoksyna, rozwijająca się w źle suszonym sianie, jest bardzo groźną trucizną dla koni, powoduje pierwotną, idiopatyczną samoistną płucną hemosyderozę u ludzi i zwierząt oraz infekcje systemiczne organizmu. Bywa jednym ze sprawców syndromu chorych budynków (sick building syndrome – SBS) – objawów chorobotwórczych występujących u ludzi przebywających w niezdrowych, zapleśniałych pomieszczeniach.
Popularne w budownictwie płyty gipsowo-kartonowe, niewłaściwie wbudowane w zawilgocone przegrody budowlane ścian i sklepień celem „chowania” pod nimi występującej w murach wilgoci, mogą być w tych warunkach bardzo podatne na zapleśnienie.

Wobec braku jakichkolwiek danych na temat mikrobiologicznej odporności tego materiału podjęto skrócone badania, polegające na obserwacji, czy na badanym materiale rozwijają się grzyby, a więc czy materiał ten służy grzybom za źródło pożywienia. Próbki leżące na podłożu agarowym były spryskane zawiesinami zarodników grzybów testowych, w tym: Aspergillus niger, Chaetomium globosum, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum i Trichoderma viride, przygotowanymi w roztworze soli mineralnych. Badania przewidziane na okres 28 dni zostały przerwane już po 14 dniach wobec całkowitego pokrycia próbek płyt gipsowo-kartonowych przez grzyby testowe – ich wzrost na powierzchni był widoczny gołym okiem. W świetle tych oznaczeń mikrobiologicznych można stwierdzić, że wszystkie płyty gipsowo-kartonowe (białe lub zielone) są podatne na wzrost grzybów mikroskopowych w pewnych warunkach ich ekspozycji. Wystarczy wówczas lekkie zawilgocenie powierzchni płyt albo skroplenie się na nich pary wodnej zawartej w powietrzu, aby doszło do ich zapleśnienia. Barwy plam pojawiających się na powierzchniach tynkarskich i malarskich w przybliżeniu
aspergillus
określają gatunki grzybów pleśniowych:

• brunatne: Cladosporium herbarium, grzyby z rodzaju Flormodendrum;
• ciemnobrązowe i czarne: pleśniak (Mucor mucedo), Rhizopus nigricans, kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus), kropidlak czarny (Aspergillus niger), Aspergillus terreus, Alternaria alternata, Diplodia sp., grzyby z rodzaju Stemphylium, Curvularia luneta, czarna toksyczna pleśń (Stachybotrys chartarum);
• czerwone: kropidlak czerwony (Aspergillus ruber), kropidlak pomarańczowy (Aspergillus ochraceus), kropidlak różowy (Aspergillus roseus), kropidlak różnobarwny (Aspergillus versicolor), Dactylium fusarioides;
• fioletowe: Fusarium flocciferum, Phoma violacea; Pojedyncza kolonia czarnej pleśni trującej na wilgotnej powłoce malarskiej
• oliwkowe i zielone: pędzlak zielony (Penicillium glaucum), kropidlak różnobarwny (Aspergillus versicolor), pleśniak zielony (Mucor viride), Penicillium janthinelium;
• szaroniebieskie: czuprynka kulista (Chaetomium globosum);
• żółtopomarańczowe: kropidlak pomarańczowy (Aspergillus ochraceus), kropidlaknzielony (Aspergillus glaucus), kropidlak żółty (Aspergillus flavus), Penicillium funiculosum.

Na drewnie mogą występować pleśnie tworzące inne przebarwienia, na przykład:
• brunatne: Thielavipsis sp.;
• czerwone drewna liściastego: Fusarium;
• czerwone drewna iglastego: Penicillium;
• fioletowe sosny: Zythia resinae;
• szaroniebieskie sosny: Chaetomium globosum;
• zielone: włosówka zielona (Trichoderma viride);
• złociste drewna dębu: Paecilomyces variotii, Cytospora sp.;
• żółte drewna iglastego: Verticillium glaucum

Dziś walka z pleśniami jest stosunkowo łatwa ze względu na dostępność dobrych
środków biobójczych – pleśniobójczych. Należy jednak pamiętać, że przed przystąpieniem do zwalczania grzybów trzeba zawsze wyeliminować źródło nadmiernego zawilgocenia podłoża

zamów odgrzybianie swojego domu już dziś tel 504 928 205niedziela, 8 stycznia 2017

Iniekcja - innowacyjna metoda osuszania i odgrzybiania murów i fundamentu

naprawa muru iniekcja
Bardzo częstym problemem współtowarzyszącym zagrzybieniu jest zawilgocenie ścian. Ma to różnorakie przyczyny jednak najczęściej mamy do czynienia z brakami izolacji fundamentowych: przepony poziomej i / lub pionowej. Wtedy wilgoć wnika kapilarnie do wnętrza muru, powoduje jego zasolenie, korozję pęczniejącą tynków i warstw malarskich oraz rozwój grzybów pleśniowych.Problem ten dotyczy w przeważającej mierze starych budynków gdzie izolacje zużyły się - bądź materiał użyty do uszczelniania był niskiej jakości. Niestety może się też zdarzyć, że w nowo-budowanym obiekcie w skutek niedbałości wykonawcy nastąpi uszkodzenie izolacji. Rozwiązaniem większości tych problemów jest naprawa hydroizolacji budynku- najczęściej metodą odkopywania i uszczelniania bitumicznego/mineralnego (izolacja pionowa) oraz iniekcji uszczelniacza do wnętrza muru (izolacja pozioma).

Iniekcja grawitacyjna to przede wszystkim iniekcje kremem preparatami na bazie silanów i siloksanów oraz żywic silikonowych. Jest to bardzo mało inwazyjna metoda (także dla stali zbrojeniowej), której wygodą jest prosty sposób aplikacji specjalnego kremu do wnętrza muru poprzez nawierty poziome i odczekanie ok. 1-3 miesięcy aż mur dokładnie wchłonie uszczelniacz. Można ją stosować w murach do wilgotności 95% ze średnim zasoleniem w materiałach takich jak kamień, bloczek betonowy, cegła do szerokości ok 50-60 cm.
Innym rodzajem iniekcji grawitacyjnej jest polska metoda tzw iniekcji krystalicznej polegającej na wlewie w otwory krystalizatora z zaczynem cementowym.

Iniekcja ciśnieniowa czyli wprowadzenie iniektu do wnętrza murów przez specjalne pakery iniekcyjne maszyną pompującą pod ciśnieniem. Wyróżniamy iniekcje niskociśnieniowe, średniociśnieniowe oraz wysokociśnieniowe. Metoda ta sprawdza się doskonale w murach bardzo mokrych i grubych.  Świetnie penetruje strukturę ściany, wykorzystuje ją się też do wypełniania rys i pęknięć. W przypadku murów o grubości powyżej 100 cm wykonujemy iniekcję obustronnie. Innym zagadnieniem jest wtórne zawilgocenie murów i tym samym zasolenie, gdyż średnio złużywamy ok. 15 litrów środka na metr kwadratowy przekroju ściany.

Odgrzybianie przy okazji odtworzenia izolacji fundamentowych zawsze zaczynamy od skucia tynku następnie po wykonaniu iniekcji i wstępnym przesuszeniu muru opryskujemy obficie dwa razy środkiem grzybobójczym w odstępie kilku godzin. Gdy mur zaatakowany został grzybem domowym można wykonać iniekcję preparatu grzybobójczego do wnętrza ścian.

Odsalanie murów wykonujemy preparatami tzw. antysiarczanami dwu etapowo w odstępie ok 24 godzin. Związki te wiążą szkodliwe sole siarczanowe i chlorki, które mogły by zakłucić wiązanie dalszych warstw hydroizolacyjnych i tynkarskich.

Przed przystąpieniem do prac odtwarzania i naprawy izolacji fundamentowych należy bezwzględnie wykonać ekspertyzę budowlaną, która wykaże stan faktyczny i określi technologię wykonania robót, gdyż niezmierne znaczenie ma tu nie tylko źródło dostawania się wody / wilgoci do murów ale także jego stopień oraz zasolenie murów i materiał z jakiego są wykonane.

Jeżeli masz problem z wilgocią i grzybem w swoim domu skontaktuj się z naszą firmą 
tel 504 928 205
Naprawiamy i odtwarzamy izolację poziomą po więcej kliknij tu

iniekcja kremu w mur


niedziela, 7 lutego 2016

Mostki termiczne przyczyną grzyba i pleśni w budynkach

Jedną z najczęstszych przyczyn zagrzybienia w budynkach w sezonie grzewczym są problemy z termoizolacją ścian, dachów i fundamentów. Tworzą się wtedy tzw. mostki termiczne czyli miejsca punktowe lub liniowe o większym współczynniku przewodzenia ciepła. Powoduje to miejscowe lub całkowite nadmierne wyziębienie konstrukcji budynku przez to zachodzi intensywny proces kumulacji wilgoci w murze oraz kondensacji wilgoci na powierzchni ścian od wewnątrz. Dodatkowym problemem są wymierne straty ciepła podnoszące rachunek za ogrzewanie. Powstawanie mostków wiążę się ze złym wykonaniem prac budowlanych (zwłaszcza okładzin termoizolacyjnych) lub wadami na etapie projektowania budynku.

obraz mostka z kamery termowizyjnej
Temat mostków cieplnych dotyczy w przeważającej mierze narożników ścian oraz powierzchni wokół okien. Najczęściej dowiadujemy się o problemie, gdy współistnieje z zagrzybieniem. Aby wykryć wadę konstrukcyjną w postaci mostka termicznego należy wykonać pomiary w sezonie zimowym kamerą termowizyjną lub dokładniejszym pirometrem laserowym. 

Usuwanie mostków termicznych najlepiej zacząć od poprawy lub wykonania termoizolacji budynku. Potrzeba docieplić poddasza wełną mineralną, odkopać i docieplić fundamenty domu, naroża wypełnić specjalną pianką od zewnątrz. Jeżeli niemożliwe jest działanie przyczynowe pozostają systemy docieplenia od środka np masy docieplające oparte na technologii aerożelu lub specjalne płyty termoizolacyjne oddychające,montowane wewnątrz budynków. Są to technologie bardzo skuteczne niestety ich wadą jest bardzo wysoka cena.

mostek termiczny wokół okna
Jeżeli mostki termiczne są niewielkie warto skorzystać z domowych sposobów w walce z nimi. I tak musimy pamiętać, aby nie stawiać mebli na ścianach frontowych, bo odcina to te miejsca od cyrkulacji ciepłego powietrza i potęguje wychładzanie w konsekwencji rozwój pleśni. Trzeba unikać zastawiania okien szczelnie zasłonami. Można zamontować nawiewnik okienny poprawiający obieg ciepła w domu oraz mocniej grzać i nie wyłączać ogrzewania np. gdy idziemy do pracy, czy gdzieś wyjeżdżamy.

Przydatne linki:

Dystrybutor termoaktywnej masy szpachlowej z Aerożelem >>> http://aerotherm.eu

Pomiary kamerą termowizyjną >>> http://www.kameratermowizyjna.waw.pl

czwartek, 24 września 2015

Odgrzybianie organizmu a grzyb w domu - dlaczego chorujemy

grzyb pod mikroskopem
Grzybice ustrojowe atakujące nasz organizm bardzo często maja związek ze stałym przebywaniem w zagrzybionych pomieszczeniach. Oczywiście mieszkanie w domu z czarną pleśnią na ścianie, czy praca w biurze z nieczyszczoną i źle funkcjonującą klimatyzacją / wentylacją nie przekłada się bezpośrednio na tą jednostkę chorobową. Jednak badania naukowe wyraźnie wskazują na częstotliwość i współwystępowanie pewnych dolegliwości w odniesieniu do higieny pracy i warunków bytowych (tzw. syndrom chorego budynku).

Są też pewne choroby zawodowe, które bezpośrednio łączą się z pracą w zagrzybionym środowisku - dotykają min. młynarzy, rolników, pracowników archiwów, uprawiających sporty wodne...

Kluczem do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu jest układ odpornościowy. To on codziennie zmaga się z wszechobecnymi zarodnikami - by nie dopuścić do infekcji.

grzybica stóp
Niestety niektóre choroby jak: AIDS, białaczki, alergie, przyjmowanie leków immunosupresyjnych po przeszczepach, czy antybiotyków, a także upośledzenie układu odpornościowego przez stres i używki, powodują, że grzyby mają dużą łatwość do rozwoju w rożnych częściach naszego ciała. Jeżeli dodamy do tego ekspozycję na nadmierne stężenie grzybów z powodu wad konstrukcyjnych budynków (np: brak wentylacji, nieprawidłowa termoizolacja, nieszczelne hydroizolacja dachów i fundamentów) oraz wad eksploatacyjnych (nadmienią produkcję wilgoci, nieutrzymywanie czystości, wyziębianie pomieszczeń...) otrzymujemy duże prawdopodobieństwo mikozy.

I tak grzyby potrafią rozwijać się w płucach (aspergilloza), jamie ustnej (kandydoza), skórze i paznokciach (dermatofitozy), uchu (zapalenie grzybicze), ogólnoustrojowy (np. posocznica ogólnoustrojowa).

grzyb na suficie
Zagrzybienie w domu niesie też za sobą stałe podrażnianie i infekcje górnych dróg oddechowych (zarodniki)
oraz choroby nowotworowe i krążeniowe (mykotoksyny produkowane przez niektóre pleśnie). Znane są też przypadki grzybic skóry i paznokci zainfekowanych od np. porażonej kabiny prysznicowej (Mucor).

Jeżeli leczymy się na grzybice, które często wracają warto sprawdzić czy nie występują przy tym grzyby w naszym mieszkaniu - ich pozbycie może znacznie ułatwić terapię.

zamów odgrzybianie klikając >>> tu

wtorek, 12 maja 2015

Ukryty grzyb i pleśń - czyli niewidoczny truciciel w domu i biurze


Kropidlak
Jeżeli zagrzybienie rozwija się w widocznych miejscach jak sufit, czy ściany wokół okna to sprawa jest ewidentna i tylko nasza bierność powoduje, że zwlekamy z odgrzybianiem.

Sytuacja przedstawia się gorzej, gdy mamy do czynienia z ukrytym grzybem. Niestety bardzo często na jego trop w naszym mieszkaniu naprowadza nas lekarz dermatolog, lub laryngolog, czy alergolog którego my, albo nasze dzieci jesteśmy częstymi gośćmi.

Grzyby pleśniowe mogą rozwijać się z dala od naszych oczu np: w łazience pod wanną, lub kabiną

grzyb ukryty pod tapetą
prysznicową, w kuchni za / pod meblami, pod tapetą i boazerią, wewnątrz konstrukcji z płyt karton-gipsu, pod dywanem, lub wykładziną podłogową. Szczególnie niebezpieczne jest porażenie pleśniowe wewnątrz konstrukcji więźby dachowej obłożonej wełną i płytą oraz pod podłogą drewnianą (także ściany starych domów docieplonych technologią tzw. supremy).

Zarodniki grzybów są wszechobecne i nie sposób się ich pozbyć. Jednak szczególnie groźne stają się kiedy są w formie wzrostowej. Potrzebują do tego następujących warunków:

1. Składniki odżywcze: nieczystość, kurz i przede-wszystkim celuloza i drewno.

2. Wilgotność: dotyczy to zwłaszcza pleśni, które bardzo dynamicznie rozwijają się gdy wilgotność względna przekracza 68% przy temperaturze pokojowej.

3. Czas: niestety ten działa na naszą niekorzyść ponieważ pleśnie potrafią rozwinąć się już w ciągu 24 godzin do 10 dni.

Jak zatem zidentyfikować niewidzialny problem i nie narażać rodziny na ekspozycję produkowanych przez grzyby mykotoksyn przez wiele lat?

Odpowiedz jest złożona i wymaga od nas trochę wiedzy i kojarzenia. Na początku warto zwrócić uwagę na na zapach w pomieszczeniu. Grzyby podczas wzrostu wydzielają charakterystyczny zapach stęchlizny. Jeżeli w pokoju, czy piwnicy, albo szafie wyczujemy coś podejrzanego warto się tym zainteresować. Duża część zagrzybienia to efekt braku wentylacji, co sprawia istnieje możliwość rozwoju pleśni bezpośrednio w powietrzu i dalej inhalacji jej do płuc czy uszu (tu wskazówką mogą być zaparowane  / zroszone szyby oraz pleśniejące ubrania i buty w szafie). Praktycznym rozwiązaniem jest też instalacja rewizji w zabudowie wanny i pionów, aby można było kontrolować cyklicznie stan hydrauliki. Nie można lekceważyć jakichkolwiek zmian w strukturze ścian. Wykwity, czy purchle mogą być oznaką zalania domu.

Jak już było na początku, trzeba szczególnie traktować częste alergie, anginy czy astmy, bo to grzyby mogą być ich przyczyną.

Kiedy nie jesteśmy sami w stanie ocenić czy to już grzyb, lub chcemy się upewnić - warto skorzystać z porady eksperta. Komplet pomiarów wilgotności ścian, drewna i powietrza oraz sprawności wentylacji, a także wykrywanie mostków termicznych (patrz temp. punktu rosy) oraz rozpoznanie na miejscu pozwalają potwierdzić, lub wykluczyć wady konstrukcyjne i eksploatacyjne budynku. W niektórych przypadkach potrzebna jest analiza laboratoryjna próbek materiału, lub powietrza.
pleśń pod zlewem

Jeśli budynek nie ma wad konstrukcji jak przemarzanie i kondensacja na przegrodach, brak wentylacji i warstw hydroizolacyjnych to wtedy cała odpowiedzialność leży po naszej stronie. Prewencja jest najlepszym sposobem by powstrzymać pleśnienie. Warto sezonowo sprawdzać wentylację, nie suszyć ubrań w mieszkaniu, nie używać nawilżaczy powietrza, nie przysuwać mebli na ścisk do ścian frontowych oraz regularnie wietrzyć.

Jeśli wykryjemy grzyby w naszym domu trzeba niezwłocznie przystąpić do odgrzybiania. Pamiętając że mykotoksyny produkowane przez nie są związkami silnie rakotwórczym (powodują zwłaszcza białaczki i nowotwory wątroby).

Umów się na inspekcję domu pod kątem grzyba i wilgoci już dziś >>> tel 504 928 205

Sklep internetowy z środkami do renowacji ścian >>> kliknij tuponiedziałek, 8 grudnia 2014

Grzyby pleśniowe - nasi sprzymierzeńcy, czy śmiertelni wrogowie

Grzyby pleśniowe mogą ratować życie, ale mogą też je skutecznie skrócić. Mogą wzmocnić smak serów lub kiełbas dojżewających, ale mogą też toksycznie skazić żywność . Pleśń opanowuje na drzea, dobrze czuje się w naszych prysznicach lub na książkach w bibliotece. Jest praktycznie wszędzie — być może czytając ten wpis, wdychasz jej zarodniki obecne w twoim domu.
hodowla pleśni
Gdyby ktokolwiek wątpił, że grzyby są dosłownie wszchobecne, wystarczy położyć chleb lub inne resztki kuchenne w wilkotnym miejscu i poczekać. Już po 24 godzinach pojawi się na nich pleśniowy nalot ;(

Więc czym są właściwie grzyby pleśniowe?
Przynależą do królestwa grzybów, liczącego ponad 300 tysięcy gatunków, do których zalicza się również grzyby doskonałe (leśne) i drożdżaki. Wiadomo, że tylko około stu gatunków pleśni kolonizujących nasze domy wywołuje choroby ludzi i zwierząt. Wiele innych odgrywa ważną rolę w łańcuchu obiegu materii w przyrodzie, gdyż trawią martwą masę organiczną, dzięki czemu potrzebne roślinom substraty trafiają z powrotem do gleby. Niektóre grzyby żyją w symbiozie z roślinami, pomagając im w przyswajaniu pokarmu z gleby. Niektóre są pasożytami - żerują na ludziach, zwierzętach i roślinach.

Rozwój grzyba pleśniowego zaczyna się od mikronowego zarodnika na którego nie działa właściwie grawitacja. Jeśli trafi on na dogodne miejsce, które ma wymaganą temperaturę i poziom wilgotności oraz spełnia inne warunki, to wyrastają z niego nici zwane strzępką. Po pewnym czasie tworzy się duża koncentracja strzępek, potocznie - grzybnia. To, co zazwyczaj nazywamy pleśniami, jest właściwie puszystą masą utkaną ze strzępek. Ale pleśń może wyglądać też jak brudne plamy — np te, jakie czasem widać na fudze między glazurą i w kabinie prysznicowej .
Grzyb pleśniowy nie ma sobie równych, jeżeli idzie o zdolności prokreacyjne. Pospolita pleśń (Rhizopus), która rozwija się na pieczywie, wytwarza zarodnie (sporangia) przypominające czarne kropki. Jedna taka zarodnia może zawierać 50 000 zarodników, z których każdy w krótkim okresie produkuje setki milionów kolejnych zarodników. W wilgotnym środowisku pleśnie rozrastają się na książkach, obuwiu czy elementach z drewna.

zagrzybione buty
Jak żywią się pleśnie? Zwierzęta i ludzie najpierw jedzą, a później trawią pokarm. Z grzybami jest czasem naodwrót. Gdy materia organiczna jest za duża albo zbyt złożona, pleśnie wydzielają enzymy, które trawią te substancje na prostrze związki — i dopiero wtedy są absorbowane. Poza tym grzyby pleśniowe nie mogą się poruszać w poszukiwaniu "jedzenia" — dlatego zwykle je kolonizują.

Są też grzyby pleśniowe, które produkują rakotwórcze substancje zwane mikotoksynami (mykotoksyny). Bardzo toksyczne dla ludzi i zwierząt, gdy dostaną się do organizmu przez płuca, żołądek lub przez skórę.

Jednak pewne gatunki pleśni są niezwykle pożyteczne.

Sławny uczony Aleksander Fleming przypadkowo odkrył bakteriobójcze właściwości grzyba pleśniowe Pędzlaka z łaciny Penicillium notatum, okazała się niszczyć bakterie, przy neutralnym wpływie na nasze zdrowie. To doprowadziło do wyizolowania antybiotyku penicyliny, uznanej za „lek, który ocalił najwięcej istnień w dziejach medycyny”.
Fleming został za odkrycie penicyliny uhonorowany przez Komitet Noblowski. Od tamtego czasu z pleśni uzyskuje się dużo innych lekarstw, w tym leki przeciw-zakrzepowe oraz środki stosowane w leczeniu chorób nerodegenracyjnych.
szalka w hodowli
Pleśnie pomagają producentów żywności. Bez nich nie dałoby się wyprodukować właściwie żadnego sera? Drożdżowce odgrywają ponadto istotną rolę w produkcji piw.
Podobnie rzecz ma się z winem. Winogrona mają cienką warstewką drożdży na skórce to Botrytis cinerea („szlachetna pleśń”) rozkłada cukry zawarte w winoroślach, tworząc alkohol i niepowtażalny smak. W dojżewalniach winnic, pleśń Cladosporium cellare nadaje właściwy aromat i posmak goryczki.

Szkodliwość pleśni jest znana od dawna. Ludzie na przestrzeni wieków obserwowali zatrucia zagrzybionym ziarnem czy zepsutym mlekiem.
Wydzielane przez niektóre pleśnie aflatoksyny należą do najbardziej toksycznych substancji na świecie. Inne mykotoksyny są używane do produkcji broni biologicznej.
Pleśń w domu jest grożna dla alergików, indukuje choroby układu oddechowego, np astmę szkodzi na układ odpornościowy. Najgorzej jest kiedy jesteśmy narażeni na pleśnie z racji swojego zawodu (rolnicy, bibliotekarze, młynarze, piekarze). Najbardziej podatne na dolegliwości wywoływane przez pleśń są dzieci oraz osoby w podeszłym wieku.

Grzyby pleśniowe mogą wywołać następujące objawy: duszności; katar lub zapalenie zatok; podrażnienie śluzówki oczu; kaszel; podrażnienie jamy nosowej lub gardła; wysypkę i inne alergie skórne.


Pleśnie kolonizujące nasze domy.
Są na świecie państwa, gdzie wyłącza się z eksploatacji całe budynki publiczne, aby zlikwidować w nich pleśń.
Dlaczego tak się dzieje?
grzyb po zalaniu
Wpływ na to mają różne czynniki: np. materiały budowlane lub technologia wykonania. Ostatnio zaczęto używać materiałów bardzo podatnych na zagrzybienie, na przykład płyt kartongipsowych, wykonanych jak gipsowy sandwich obłożony papierem. Gips jest higroskopijny (trzyma wilgoć), co umożliwia rozwój zarodnikom pleśni natomiast karton to doskonałe dla nich pożywienie.

Zmienia się też technologia w budownictwie. Obecnie budynki mają słabszą termoizolację i za słabą wentylację. Aby zwiększyć wydajność energetyczną domów, zminimalizowano straty ciepła w zimę, a ponadto ograniczono wymianę powietrza z otoczeniem. Takie rozwiązania w dłuższej perspektywie kumulują wilgoć i powidują grzybienie ścian i przegród

Rozwiązaniem wiekszości problemów z rozrastającą się niekontrolowanie bioflorą w naszym otoczeniu domowym jest sprawna wentylacja grawitacyjna. To ona w szybkim tempie odprowadza wilgoć, którą produkujemy poza budynek.

Grzybów pleśniowych nie należy się bać trzeba tylko kontrolować wilgotność i nie dawać im szansy na rozwój.

zamów usługę odgrzybiania klikając >>> tu